Jeg ble nylig invitert hjem til unge frøken Imma, for å ta noen halvtårsbilder.