I våres fotograferte jeg unge frøken Madeleine, som akkurat hadde blitt konfirmert.