Som en del av pakken på sitt utrikningslag, ble Frank hentet av en Ferrari og kjørt rundt i Oslo i en drøy time.