Utenfor komfortsonen

Utenfor komfortsonen

Det viste seg å være langt utenfor komfortsonen min dette, veldig langt utenfor. Det var ikke slik jeg så det for meg da jeg tilbød meg å være med som fotograf på klatrekurs med Fjellsport. Jeg hadde dannet meg et bilde i hodet av hvordan det skulle være, og hva slags...