Portrett i Skaustua

Portrett i Skaustua

Det har ikke blitt så mange blog-poster på nettsiden i løpet av vinteren. Det har jo litt å gjøre med at folk flest feirer bryllup om sommeren. Og så har jeg drevet med annet. Bland annet har jeg malt fellesarealet i det som en gang var brakke for dem som jobbet i...